• Email : uii@ueh.edu.vn
  • Hotline : 0902973063

VIỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Nhân sự


Viện trưởng
PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt

PGS. TS. Phan Thị Bích Nguyệt đồng thời là Chủ tịch Hội đồng tư vấn UEH. Bà được biết đến với nỗ lực đi đầu trong việc tạo cơ hội và khuyến khích học sinh, sinh viên bậc đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Ngoài bề dày kinh nghiệm trong việc lãnh đạo và giảng dạy, bà còn có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc các lĩnh vực Kinh tế Tài chính. Lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn bao gồm: Tình hình phát triển Kinh tế, Hoạt động Kinh doanh Quốc tế, Thị trường Tài chính, Biện pháp Đầu tư Quản lý Tài chính, và Phát triển Đổi mới Sáng tạo.


 


Phó Viện trưởng
ThS. Bùi Quang Hùng

Thạc sĩ Bùi Quang Hùng đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế toán UEH. Ngoài công tác quản lý, ông còn là Giảng viên chuyên ngành Kế toán tại UEH. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu, ông sở hữu khối kiến thức chuyên môn đa dạng về các lĩnh vực Kế toán Kiểm toán. Tại Viện Đổi mới Sáng tạo UII, ông đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá, nhận xét, và tư vấn cho các dự án khởi nghiệp về Hoạt động Tài chính Doanh nghiệp, Mô hình Tài chính, Hệ thống Thuế, Hệ thống Thông tin Kế Toán, và Hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP).


Giám đốc điều hành
ThS. Phạm Dương Phương Thảo

Thạc sĩ Phạm Dương Phương Thảo có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) do Trường Victoria University of Technology, Australia, cấp bằng.Các đề tài nghiên cứu khoa học mà bà hiện đang tham gia bao gồm "Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (INNOVATION) của Việt Nam đến năm 2030", “Phát triển tài chính và Tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á”. Lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn bao gồm: Tài chính Doanh nghiệp, Phát triển hệ thống tài chính, Đổi mới Sáng tạo, Tăng trưởng kinh tế.


Giám đốc công nghệ
ThS. Đặng Thái Thịnh

Thạc sĩ Đặng Thái Thịnh đồng thời kiêm nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin UEH. Ông cũng là một trong những giảng viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin Kinh doanh tại UEH. Tại Viện Đổi mới Sáng tạo, ông giữ vai trò điều hành hệ thống quản lý điều hành, áp dụng các công nghệ mới để tự động hoá viêc vận hành của Viện. Với nhiều năm hoạt động và giảng dạy ngành Công nghệ Thông tin, ông chính là một trong những chuyên gia tư vấn đáng tin cậy cho các dự án khởi nghiệp về Các giải pháp Ứng dụng Công nghệ trong Kinh doanh, Ngành Thương mại Điện tử, và Hệ thống Thông tin Kinh doanh.

Quản lý vườn ươm
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Huấn luyện và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SEPT) tại trường Đại học Leipzig, bà được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng các công cụ thực hành quản trị đổi mới sáng tạo dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước khi tham gia xây dựng chương trình vườn ươm và tăng tốc khởi nghiệp tại Viện Đổi mới Sáng tạo UEH, Bà đã tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, kết nối các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp với công ty khởi nghiệp thông qua các chương trình trao đổi trong và ngoài nước, tham gia các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 của Chính phủ, Chương trình Speedup - Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn bao gồm: Entrepreneurship promotion, Innovation management, Competence management.