CỬ NHÂN QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ & ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Giới thiệu chung

Chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo sinh viên trở thành nhà quản trị/quản lý hiểu, biết và áp dụng công nghệ trong kinh doanh dựa trên đổi mới sáng tạo. Trong đó, những ứng dụng công nghệ mới (AI, Blockchain, Big Data) được ưu tiên giảng dạy nhằm giúp người học có thể thích nghi nhanh chóng trong công việc và quản trị doanh nghiệp. Ngành học này đào tạo năng lực lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên kết hợp học công nghệ và tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo liên tục trong hoạt động kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.

Cấu trúc chương trình học

Học kỳ 1| Semester 1

Học kỳ 2| Semester 2

 • Kinh tế vi mô| Micro-Economics
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1| English for International Business 1

 

 • Kinh tế vĩ mô| Macro-Economics
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2| English for International Business 2
 • Chiến lược Marketing đổi mới sáng tạo | Marketing Innovation
 • Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế | Statistics for Business and Economics
 • Kỹ năng mềm| Soft skills

Học kỳ 3| Semester 3

Học kỳ 4| Semester 4

 • Business Intelligence
 • Tiếng Anh chuyên ngành 3| English for International Business 3
 • Quản trị học| Management
 • Quản trị đổi mới sáng tạo 1| Innovation Management 1
 • Quản trị công nghệ | Technology Management

 

 • Tiếng Anh chuyên ngành 4| English for International Business 4
 • Quản trị đổi mới sáng tạo 2| Innovation Management 2
 • Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh| Artificial Intelligence (A.I.) for Business.
 • Hệ thống đổi mới sáng tạo toàn cầu| Global Innovation System.
 • Tư duy thiết kế trong kinh doanh| Business Design Thinking

Học kỳ 5| Semester 5

Học kỳ 6| Semester 6

 • Các dự án mạo hiểm mới| New Venture Creation
 • Khởi nghiệp kinh doanh| Entrepreneurship
 • Chuyển đổi số trong kinh doanh| Digital Business Transformation
 • Môn tự chọn ngành| Program Elective:
  • Đổi mới sáng tạo dịch vụ| Service Innovation
  • Đổi mới sáng tạo công nghệ| Technology Innovation
  • Đổi mới sáng tạo xã hội| Social Innovation
 • Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo| Entrepreneurship Promotion
 • Quản trị tài chính| Finance Management
 • Văn hóa đổi mới sáng tạo| Culture Innovation
 • Môn tự chọn ngành| Program Elective:
  • Quản trị tài sản sở hữu trí tuệ|  Intellectual Property Management
  • Thương mại hóa sản phẩm công nghệ| Technology Commercialization
  • Tài chính khởi nghiệp| Entrepreneurial Finance

 

Học kỳ 7| Semester 7

 •  Khóa luận tốt nghiệp| Thesis
 • Chương trình học kỳ doanh nghiệp| Internship

Phương pháp giảng dạy & tài nguyên học tập

 • Phương pháp giảng dạy theo hướng thực hành, tương tác và làm việc nhóm trên các dự án thực tế giúp sinh viên có năng lực mới trong quản trị dựa trên tư duy áp dụng công nghệ, sử dụng công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.
 • Môi trường học tập được tạo điều kiện để sinh viên được gặp gỡ học hỏi kinh nghiệm từ doanh nhân và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cơ hội tham gia tập sự trong môi trường doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tham gia các chương trình giao lưu và trao đổi với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
 • Sinh viên được tạo điều kiện để tiếp cận các công nghệ mới đang được ứng dụng trong kinh doanh thời đại CMCN 4.0 như: dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), công nghệ vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning),công nghệ thực tế ảo (VR/AR)..

Smart Library

Thư viện thông minh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) có hơn 398.000 đầu sách thuộc lĩnh vực kinh tế, trong đó có 600 đầu sách đến từ Harvard. Đồng thời, thư viện kết nối cơ sở dữ liệu với hơn 90 nhà xuất bản các trường đại học danh giá của Mỹ, châu Âu như Đại học Cambridge, Đại học Havard, Đại học Oxford,… Người học có thể đăng ký các phòng tự học, tra cứu tài liệu online trên website và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên thư viện.

Cơ hội việc làm & phát triển nghề nghiệp

Sinh viên chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sau khi tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí:

 • Quản trị viên, chuyên viên điều hành, chuyên viên tư vấn tại các bộ phận công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm kinh doanh mới trong các công ty công nghệ, sản xuất và thương mại;
 • Chuyên viên trong các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và dịch vụ mới cần vai trò nhà quản lý/điều phối viên công việc dự án;
 • Chuyên viên/nhà tư vấn trong các công ty tư vấn chuyển đổi số, công ty giải pháp công nghệ và cung cấp dịch vụ công nghệ;
 • Chuyên viên bộ phận chuyển giao công nghệ, khoa học công nghệ và những vị trí nghề nghiệp trong cơ quan nhà nước, dự án chuyển giao công nghệ cơ quan quốc tế.
 • Là người có thể tự sáng lập dự án khởi nghiệp và áp dụng công nghệ mới/hay làm việc tại các dự án sáng tạo.

Trong bối cảnh thị trường lao động đòi hỏi về năng lực công nghệ và kỹ năng tư duy đổi mới sáng tạo, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ có nhiều cơ hội việc làm phù hợp và khả năng phát triển nghề nghiệp rộng mở.

Điều kiện nhập học

Sinh viên phải trúng tuyển vào UEH thuộc chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, thông qua các phương án tuyển sinh của UEH hàng năm tại đây.