PSG. TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo UEH

Chủ tịch Hội Đồng tư vấn UEH

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giám đốc Điều hành

 

TS. Đỗ Thị Hải Ninh

Giám đốc Đào tạo & HTQT

ThS. Vương khiết

Giám đốc Vườn Ươm

TS. Lê Khánh Duy

Giảng viên, Chuyên gia nghiên cứu 

Human – Computer Interaction

[/team_member]

Ths. ĐỖ THỊ KIM THANH

Chuyên viên Đào tạo

CN. nguyễn thái hoàng oanh

Nhân viên PR _ Marketing

Trương vỹ hiếu

Nhân viên PR _ Marketing