Foodate

Foodate là ứng dụng trung gian, chuyên cung cấp các thực phẩm sắp hết hạn, ngoại hình không hoàn hảo đến những người có nhu cầu

.

Giới thiệu dự án

Đội ngũ nhân sự

VI. Dự án đang tìm kiếm

  • Đưa sản phẩm của bạn ra thị trường (launch your product to market);
  • Kết nối với các chương trình/ sự kiện khởi nghiệp trong nước và quốc tế khác

——————————-

Thông tin liên hệ chi tiết

Đại diện: Phạm Thế Thành

Email:  thanhpt1292@gmail.com