Punnel

Ứng dụng hỗ trợ xây dựng trang đích bán hàng với mục tiêu cải thiện tỷ lệ chuyển đổi dành cho các cửa hàng trực tuyến. Trang web có thể tích hợp các tính năng cơ bản như đặt hàng, thanh toán, đặt lịch hẹn và các tính năng tùy biến khác phù hợp với mục tiêu tiếp thị của từng cửa hàng.