Chương trình ươm tạo

Chương trình Ươm tạo dự án khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tại UII hướng đến việc tạo cơ hội và mang lại lợi ích cho cộng đồng UEH nói riêng, cũng như lan tỏa tinh thần khởi nghiệp rộng hơn đến toàn xã hội nói chung. Tại Vườn ươm, chúng tôi hỗ trợ phát triển những sáng kiến kinh doanh, nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng đột phá đổi mới sáng tạo cho một xã hội phát triển bền vững. 

Vườn ươm của UII mang đến cơ hội cho tất cả những tổ chức khởi nghiệp có thể theo đuổi thực hiện kế hoạch của họ. Tham gia vào chương trình, chúng tôi trao quyền và tạo động lực phát triển cho thế hệ doanh nhân trẻ bằng cách kết nối họ với một mạng lưới các cố vấn và chuyên gia, đào tạo 1-on-1, hỗ trợ toàn diện về dịch vụ ươm tạo khởi nghiệp.

Đào tạo & Hợp tác Quốc tế

Xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo kèm chứng chỉ thực hành, các chương trình liên quan đến hợp tác trao đổi quốc tế, nhằm tăng cường kiến thức trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Một trong những khóa đào tạo toàn diện nhất của bộ phận là Hành trình Đổi mới Sáng tạo.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp thêm những khóa đào tạo ngắn hạn với mục tiêu thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tư duy quản trị đổi mới sáng tạo cho các dự án khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các tổ chức khác

Innovation Lab

Triển khai và phát triển các đề tài nghiên cứu ứng dụng, nhằm tối ưu hóa cách thức tương tác của con người, tổ chức và công nghệ. Nơi đây sẽ chuyển giao các sản phẩm công nghệ của khối ngành kinh tế và định hình những chủ đề được cho là sẽ phát triển rộng rãi trong tương lai, như: chuyển đổi số, quản lý dịch vụ và nguồn nhân lực, kỹ thuật hệ thống đô thị, phát triển tổ chức và thiết kế công việc, v.v. 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA