ProNexus – Nền tảng kết nối cố vấn tài chính

ProNexus cung cấp nền tảng kết nối giữa các cố vấn tài chính đáng tin cậy và người dùng có nhu cầu. Mọi cố vấn của chúng tôi bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và họ chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn. I. Câu chuyện của đội ngũ sáng lập […]

Manifood – B2B Marketplace for Vietnam Agriculture

I. Câu chuyện của đội ngũ sáng lậpDự án hướng đến giải quyết sự chậm trễ và thiếu minh bạch thông tin về giá cả, chất lượng và số lượng hàng hóa nông sản đã làm đứt gãy chuỗi thông tin và cung ứng nông sản Việt Nam Vấn đề đang được giải quyết bằng […]