UII Innovation Lab có vai trò tăng cường tính liên kết giữa Trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM, Viện ĐMST UEH với các tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau về vấn đề ĐMST. Từ đó, thúc đẩy và cải thiện tính hiệu quả của hoạt động chuyển giao, ứng dụng các công nghệ, nghiên cứu vào  hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chức năng – Nhiệm vụ

  • R&D: phối hợp cùng bộ phận Vườm ươm UII cung cấp các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả nghiên cứu phát triển công nghệ, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới thông qua các công cụ đổi mới sáng tạo.
  • Commercialization: cung cấp giải pháp đẩy mạnh quá trình Thương mại hoá sản phẩm, dịch vụ ĐMST, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, kết nối đầu tư, thương mại, kết nối chuyển giao sáng chế, sở hữu trí tuệ.
  • Industry link: hình thành và phát triển liên kết với cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, hướng tới kết nối vào mạng lưới đổi mới sáng tạo của vùng và trên cả nước. Các liên kết được hiện thực hoá thông qua các hoạt động:
  • Societal projects: chủ trì và tham giá các dự án ĐMST hướng đến xã hội, trở thành đổi tác của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, tái chế, … giải quyết các vấn đề cốt lõi của xã hội.

Các lĩnh vực ưu tiên

  • Dịch vụ bán lẻ
  • Công nghệ phần mềm
  • Giáo dục và Đào tạo
  • Quản trị Nhà hàng – Khách sạn
  • Thực phẩm và đồ uống
  • Lĩnh vực xã hội: môi trường, biến đổi khí hậu, tái chế, trẻ em