Tổng quan

Innovation Pathway Program (Hành trình đổi mới sáng tạo) – chương trình đào tạo dành cho các bạn học sinh/sinh viên/đối tượng quan tâm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gồm chuỗi ba khóa học, mỗi khóa học kéo dài từ 6 – 8 tuần, với hình thức học Blended Learning, cung cấp cho học viên kiến thức và công cụ ở các cấp độ từ sáng tạo tới đổi mới, sau đó biến đổi mới thành một sản phẩm cụ thể.

Innovation Pathway là chương trình đào tạo đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hình thức kết hợp học trực tiếp (offline) và trực tuyến (online) giúp học viên linh hoạt về thời gian và không gian học tập. Mục tiêu của chương trình chính là thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là giới trẻ; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về tư duy và kỹ năng sáng tạo cá nhân nhằm gia tăng sáng tạo hiệu quả trong nhóm, tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình chi tiết

Khóa 1 (6 – 8 tuần): Khám phá chân dung Nhà đổi mới sáng tạo

 • Module 1: Làm quen & Giới thiệu (lộ trình khóa học + cách thức đánh giá + tâm thế cần chuẩn bị để hoàn thành khóa học + đánh giá đầu khóa)
 • Module 2: Khám phá chân dung Nhà đổi mới sáng tạo – Ai có thể trở thành nhà Đổi mới sáng tạo – Prepare your mind for Innovation
 • Module 3: Giới thiệu Design Thinking (Process & Mindset) – Quy trình tư duy giúp tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo

Khóa 2 (6 – 8 tuần): Trải nghiệm quy trình Design Thinking

 • Module 4 – Nghiên cứu các mô hình co-creation khác nhau: Hackathon, Bootcamp, Co-creation project
 • Module 5 – Design Thinking Stage 1: Empathize & Define Problem
 • Module 6 – Design Thinking Stage 2: Idea & MVP
 • Module 7 – Design Thinking Stage 3: Test & Learn

Khóa 3 (6 – 8 tuần): Xây dựng mô hình kinh doanh và chiến lược tiếp thị

 • Module 8: Business Model Canvas, Lean Canvas
 • Module 9: Digital Marketing và các hoạt động marketing cho doanh nghiệp
 • Module 10: Các hình thức thương mại hóa Giải pháp đổi mới sáng tạo (bán giải pháp / khởi nghiệp) – Bootcamp

Tổng kết khoá đào tạo

 • Học viên hoàn thành mỗi khoá học sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành.
 • Các dự án tiềm năng từ khóa đào tạo sẽ được hỗ trợ để tiếp tục phát triển thông qua “Chương trình ươm tạo dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo UII.