Tổng quan

Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ thực sự là nền tảng phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của các sản phẩm khoa học công nghệ, đồng thời đưa các sản phẩm này tham gia ngay từ đầu trong quá trình thương mại hoá, Viện Đổi mới Sáng tạo trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UII) tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ” năm 2020.

Chương trình chi tiết

Nội dung của khoá học bao gồm 6 chuyên đề xoay quanh việc khai thác tiềm năng của các sản phẩm khoa học công nghệ và hỗ trợ các nhà khoa học/ nhà nghiên cứu/ chuyên gia phát triển kỹ năng thu hút các nguồn lực triển khai các giải pháp thương mại hoá cho kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm khoa học công nghệ.

  • Chuyên đề 1 – Quy trình thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ
  • Chuyên đề 2 – Phân tích lợi thế cạnh tranh của sản phẩm khoa học công nghệ
  • Chuyên đề 3,4 – Phát triển và lựa chọn các cơ hội kinh doanh, thương mại hoá từ công nghệ
  • Chuyên đề 5 – Kỹ năng thu hút các nguồn lực triển khai các giải pháp thương mại hoá
  • Chuyên đề 6 – Kỹ năng thương thuyết và đàm phán chuyển giao khoa học công nghệ

Chương trình được giảng dạy bởi các chuyên gia huấn luyện trong lĩnh vực Chuyển giao công nghệ, Sở hữu trí tuệ và Đàm phán hợp đồng kinh tế. Họ sẽ mang đến cho học viên kiến thức nền tảng và các kinh nghiệm thực tế về các vấn đề liên quan.

Tổng kết: Học viên hoàn thành khóa học sẽ được cung cấp chứng nhận hoàn thành.