Lean Social

LEAN Platform là một hệ sinh thái học tập trực tuyến, nơi sinh viên có thể phát trực tiếp các buổi học của mình một mình hoặc với những người khác và nhận token cho thời gian học của họ. Những token này có thể được sử dụng để đổi phần thưởng như phiếu giảm giá, voucher, hoặc học bổng, thực tập, phỏng vấn.

Giới thiệu dự án

Bên cạnh tính năng chính là học để kiếm tiền, LEAN tập trung vào khái niệm học tập cộng đồng với tính năng học nhóm. Tính năng này sẽ cho phép sinh viên bắt đầu một buổi học cùng nhau và kiếm phần thưởng.

LEAN đặt mục tiêu cách mạng hóa cách nhìn của thanh thiếu niên và sinh viên đại học về việc học tập, nuôi dưỡng động lực nội tại trong suốt quá trình học

Đội ngũ nhân sự

VI. Dự án đang tìm kiếm

  • Đưa sản phẩm của bạn ra thị trường (launch your product to market);
  • Kết nối với các chương trình/ sự kiện khởi nghiệp trong nước và quốc tế khác

——————————-