Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo UII hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại UEH và kết nối các chuyên gia để hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp mang yếu tố đổi mới sáng tạo. Chúng tôi mong muốn áp dụng kiến thức, kinh nghiệm của hai lĩnh vực kinh tế và công nghệ để giải quyết nhu cầu thị trường, mang lại lợi ích cho sinh viên, nuôi dưỡng và phát triển những ý tưởng đột phá để phát triển xã hội bền vững.

Chức năng – Nhiệm vụ

Chương trình Ươm tạo dự án khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo hướng đến việc tạo cơ hội cho mọi dự án phát triển kế hoạch của họ. Mục tiêu của Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo là “Hình thành bệ phóng bền vững cho các công ty thành công trong tương lai”.

Chương trình ươm tạo dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Viện Đổi mới sáng tạo UEH là chương trình phi lợi nhuận mà UEH thực hiện vì trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Chương trình huy động và kết nối các nguồn lực của Bộ Ban Ngành, Doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội khác để thực hiện. Hoạt động ươm tạo dự án được diễn ra xuyên suốt hàng năm với 02 đợt tuyển chọn và các chương trình mở rộng cho cộng đồng khởi nghiệp TP.HCM đặc biệt là sinh viên, thành viên câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường đại học. Chương trình tạo ra lan toả bởi chính các dự án ươm tạo, các thành viên đã từng tham gia hoạt động/ chương trình/ sự kiện tại vườn ươm, khơi dậy tinh thần doanh nhân và đổi mới sáng tạo của các bạn.

Chương trình tuyển chọn

Chương trình Ươm tạo dự án khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tại UII hướng đến việc tạo cơ hội và mang lại lợi ích cho cộng đồng UEH nói riêng, cũng như lan tỏa tinh thần khởi nghiệp rộng hơn đến toàn xã hội nói chung.

Vườn ươm của UII mang đến cơ hội cho tất cả những tổ chức khởi nghiệp có thể theo đuổi thực hiện kế hoạch của họ. Tham gia vào chương trình, chúng tôi trao quyền và tạo động lực phát triển cho thế hệ doanh nhân trẻ bằng cách kết nối họ với một mạng lưới các cố vấn và chuyên gia, đào tạo 1-on-1, hỗ trợ toàn diện về dịch vụ ươm tạo khởi nghiệp.

Các dự án/ ý tưởng sau khi vượt qua vòng Tuyển chọn, sẽ tham gia vào chương trình ươm tạo kéo dài 12 tháng tại UII. Dự án của bạn sẽ trải qua 5 giai đoạn và mỗi giai đoạn bạn đều được cung cấp những kiến thức, kĩ năng kết hợp thực hành để áp dụng và xây dựng cho startup của bạn. Trong mỗi giai đoạn phát triển của dự án, chương trình ươm tạo sẽ theo dõi tiến độ thực hiện KPI của dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn.