Bác Sĩ Ơi

I. Câu chuyện khởi nghiệp
Trong bối cảnh ngành y tế đóng vai trò quan trọng và đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng đáng kể sau đại dịch. Có khoảng 30 triệu hộ gia đình cần được hỗ trợ chăm sóc y tế tại nơi ở. Nhận thấy dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà đang phân mảng, không tiện lợi và thiếu lựa chọn đa dạng. 

Với sứ mệnh giải quyết những vấn đề này, Bác Sĩ Ơi đã ra đời. Dự án mang đến giải pháp giảm thiểu thời gian và chi phí dành cho người dùng muốn tiếp cận y tế tại nhà. Qua việc xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn có đảm bảo uy tín trong việc chăm sóc và hệ thống kiểm soát chất lượng y tế. 

Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại nhà và đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng.

II. Các giai đoạn phát triển

III. Giới thiệu dự án

BÁC SĨ ƠI là một nền tảng di động kết nối tất cả các bên liên quan: người dùng, chuyên gia y tế và các công ty giải pháp sức khỏe. BÁC SĨ ƠI dùng công nghệ là cốt lõi để giải quyết các vấn đề về hệ thống, kết nối con người, kiểm soát chất lượng dịch vụ và chi phí; phục vụ tất cả các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà trên suốt hành trình người bệnh.

IV. Đội ngũ nhân sự

——————————–

Thông tin liên hệ chi tiết