Rescale Lab

Rescale Lab là một nền tảng dành cho tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để thiết kế, quản lý và cung cấp trải nghiệm khởi nghiệp. Nền tảng mang tới cho nhà sáng lập những bí quyết quan trọng, khả năng kết nối và hướng dẫn để xây dựng một công ty khởi nghiệp thành công.

I. Giới thiệu dự án

Rescale Lab xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp sôi động gồm các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng, các cố vấn giàu kinh nghiệm và các nhà cung cấp dịch vụ. Với ứng dụng công nghệ hiện đại, hệ thống của Rescale Lab cho phép những người điều hành, cố vấn kinh doanh và chuyên gia nâng tầm trải nghiệm học tập của những người tham gia.

II. Thành tích dự án

  • 300+ Active Customers
  • 500M+ Certified Advisors
  • $600+ Processing
  • 200 KProjects
  • 800M+ Social media followers

II. Dự án đang tìm kiếm

  • Đưa sản phẩm của bạn ra thị trường (launch your product to market);
  • Kết nối với các chương trình/ sự kiện khởi nghiệp trong nước và quốc tế khác

——————————-