IBF

Xây dựng một nền tảng học tập trực tuyến với các khóa học chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Các khóa học được thiết kế bao gồm những kiến thức thực tế, chuyên sâu trong được cung cấp bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực