The Green

Dự án tập trung chủ yếu vào máy phân loại rác tự động gồm 3 loại rác thải chủ yếu là pin điện tử, chai nước, lon nhựa.

Mỗi khách hàng cần tải ứng dụng sau đó đến các trạm phân loại máy quét mã QR để nhận ID khách hàng. Sau khi khách hàng phân loại xong, máy sẽ đưa ra 3 chức năng chính cho khách hàng:

  • Donation: quyên góp cho tổ chức từ thiện quốc gia
  • Tích xu: chuyển đổi voucher mua sắm cho khách hàng
  • E-wallet: chuyển số tiền mà khách hàng phân loại vào tài khoản cá nhân của khách hàng

II. Problem

IV. Đội ngũ

VI. Dự án đang tìm kiếm

  • Đưa sản phẩm của bạn ra thị trường (launch your product to market);
  • Kết nối với các chương trình/ sự kiện khởi nghiệp trong nước và quốc tế khác

——————————-

Thông tin liên hệ chi tiết

Đại diện: Phạm Thế Thành

Email:  thanhpt1292@gmail.com